Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

W dniach od 5-10 maja organizowane będą w Tarnowie uroczyste obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna uroczystość organizowana jest w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i współfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego.

Głównym celem tygodniowych wydarzeń  jest promowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców, zwrócenie uwagi na bariery prawne, edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, kulturalne czy mentalne, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. 

Małopolska posiada dość znaczny procent osób niepełnosprawnych i Zarząd Województwa kierując się w stronę tych osób stara się wyjść naprzeciw ich zapotrzebowaniom , a przede wszystkim stworzyć warunki do normalnego funkcjonowania – podkreślił wicemarszałek Wojciech Kozak. Dziękował władzom miasta za cenną inicjatywę i wyraził nadzieję, że współpraca w tym zakresie stanie się tradycją. Wicemarszałek Ciepiela dodał, że Zarząd Województwa ma odpowiednie środki na wsparcie osób niepełnosprawnych i obronie przeciw wykluczeniu społecznemu. – W latach 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego Małopolska będzie miała do dyspozycji blisko 700 mln euro. Znaczna część tych środków będzie przeznaczona na włączenie społeczne, czyli bardziej aktywne wspieranie osób niepełnosprawnych. Ogromne wyzwania stoją przed nami, aby osoby niepełnosprawne  mogły uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym – mówił wicemarszałek.

W ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych zaplanowano szereg imprez kulturalnych, sportowych i artystycznych, których uczestnikami będą osoby niepełnosprawne  z Tarnowa oraz  powiatów brzeskiego i dąbrowskiego. Ważnym wydarzeniem będzie zaplanowana w Auli PWSZ w Tarnowie konferencja „Mam prawo”, dotycząca aspektów prawnych związanych z niepełnosprawnością – z udziałem między innymi Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji