Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Zgłoszenia: Konferencja "Zdrowy Powrót do pracy"

Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa. Patronują jej także: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Instytut Medycyny Pracy, Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy i ASPHER.

W trakcie spotkania omawiana będzie m. in. rola instytucji publicznych w opracowywaniui realizowaniu programów skierowanych do osób dotkniętych schorzeniami o podłożu autoimmunologicznym (np. układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej) celem ułatwienia im powrotu do pracy. Podjęty zostanie również temat dotyczący udziału interesariuszy systemu ochrony zdrowia w tworzeniu i realizacji kompleksowych strategii zdrowotnych w Województwie Małopolskim.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, należy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zaproszenie i agenda konferencji

http://www.ceestahc.org/pliki/konferencje/samorzadowe2014/zpdp_20140507_krakow.pdf

Link do rejestracji uczestników:

http://esf.ceestahc.org/51

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji