Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencje szkoleniowe „Razem przeciwko Narkotykom”

Konferencje szkoleniowe odbyły się na terenie poszczególnych Delegatur Kuratorium Oświaty w Krakowie:

2 października 2013 r. w Krakowie,

6 marca 2014 r. w Nowym Targu,

13 marca 2014 r. w Nowym Sączu,

24 marca 201 4 r. w Tarnowie,

3 kwietnia 2014 r. w Suchej Beskidzkiej.

We wszystkich konferencjach na terenie Małopolski wzięło udział 750 nauczycieli, psychologów, pedagogów, przedstawicieli organów prowadzących oraz studentów ze wszystkich powiatów. Uczestnicy Konferencji otrzymali sfinansowane przez Województwo Małopolskie materiały edukacyjno-informacyjne (ulotki i plakaty) dotyczące procedur postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia uzależnieniami.

PLAKAT

ULOTKA

Prelegentami spotkań byli: Pan Robert Bretner z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Pan Krzysztof Łabuz z Poradni Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie, Pan Leszek Satora z Pomorskiego Centrum Toksykologii oraz Pani Małgorzata Nowobilska-Stanios, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Tematyka wykładów dotyczyła m.in.: Substancje psychoaktywne w Polsce. Marihuana - wymyślone zagrożenie? Nowe substancje - fakty i mity. Biologiczne podstawy uzależnień.

Celem zorganizowanych konferencji szkoleniowych było podniesienie wiedzy w zakresie rozpoznawania rodzajów narkotyków, zagrożeń wynikających z ich używania, skutecznego postępowania i radzenia sobie nauczycieli wobec występujących zagrożeń w tym obszarze w szkole, a także przybliżenie działań polityki Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia produkcji i dystrybucji narkotyków syntetycznych.

Uczestnicy konferencji zostali zobowiązani przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do przekazania nauczycielom ze swoich szkół, a także nauczycielom szkół z terenu swoich gmin i powiatów, informacji uzyskanych na konferencji oraz do rozdystrybuowania materiałów informacyjnych.

{gallery}2014/razem{/gallery}

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji