Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja "Zdrowy Powrót do pracy"

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia, jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów. Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami? Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji pn. „Zdrowy Powrót do Pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych”.

Spotkanie odbyło się dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Samorząd Województwa reprezentował wicemarszałek Wojciech Kozak, który mówił m.in. o aktualnym stanie służby zdrowia w Małopolsce oraz planach związanych z jej finansowaniem. – W ostatnich latach czterokrotnie wzrosły środki na realizację wojewódzkich programów ochrony zdrowia – stwierdził wicemarszałek. – W 2011 roku było to 400 tys. zł, w 2014 roku na ten cel planujemy wydać ponad 1,6 mln zł. Pomysłów na programy prozdrowotne oraz pieniędzy na ich wdrażanie jest coraz więcej.

Głównym tematem konferencji był problem powrotu do pracy osób cierpiących na różne schorzenia. Jak podkreślali uczestnicy konferencji wprowadzenie programów aktywizacji zawodowej jest możliwe tylko dzięki dobrej komunikacji i współpracy między wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia. – W Małopolsce współpraca szpitali, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz władz samorządowych i państwowych należy do wzorcowych w skali całego kraju – ocenił wicemarszałek Wojciech Kozak, mówiąc o współpracy administracji na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz krajowym z małopolskimi ośrodkami medycznymi. Organizatorzy konferencji przypomnieli także, że promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

(mcis)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji