Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wyprzedź smutek i skorzystaj z bezpłatnych badań

– Z uwagi na to, że aż 25% populacji ma problemy natury psychicznej, program „Wyprzedzić smutek” jest niezbędny. Jego zaletą jest jego ogólnodostępność – każdy, kto skończył 18 lat, może skorzystać z darmowych porad – podkreślał wicemarszałek Wojciech Kozak, który był obecny na konferencji prasowej wraz z Stanisławem Kracikiem, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, Anitą Orzeł-Nowak, z-cą dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dr n. med. Krzysztofem Walczewski, Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie psychiatrii i koordynator programu.

Szpital Spemcjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie po raz trzeci realizuje program profilaktyki depresji „Wyprzedzić smutek”. Bezpłatne porady psychiatryczne i psychologiczne prowadzone będą na terenie całego województwa. Będzie z nich mógł skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę.

Już teraz zapisać można się na bezpłatne konsultacje edukacyjno-profilaktyczne realizowane w ramach programu „Wyprzedzić smutek”. 600 osób z 5 subregionów Małopolski będzie mogło skorzystać z porad profilaktycznych mających uchronić je przed depresją. Konsultacje będą udzielane w Krakowie (w poradniach przy ulicy Olszańskiej 5 oraz w Centrum B 11 ) Skawinie, Brzesku, Wieliczce, Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Oświęcimiu. Program realizowany będzie od maja do końca października 2014 r.

Projekt jest skierowany do osób pełnoletnich, które nie mają zdiagnozowanej choroby, ale też nie są zadowolone ze swojej kondycji psychicznej. Na konsultacje może przyjść każdy, kto czuje taką potrzebę. Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub zameldowania na terenie Małopolski nie jest konieczne. Zapisy na konsultacje odbywają się poprzez rejestrację telefoniczną w punktach konsultacyjnych oraz pod numerem telefonu: 668 862 680.

Na zgłoszenia czeka zespół konsultantów – lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów. Porada to osobista rozmowa ze specjalistą trwająca około godziny. Projekt zakłada, że każdy jego uczestnik będzie mógł skorzystać z dwóch bezpłatnych wizyt: podstawowej i kontrolnej. Podczas takich spotkań będzie można się dowiedzieć jak uchronić się przed depresją, jak zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia i odzyskać radość życia.

Najnowsze badania epidemiologiczne wskazały, że od 10 do 20% ogółu populacji jest realnie zagrożona wystąpieniem zaburzeń psychicznych. W przełożeniu na obszar Małopolski oznacza to, że od 300 do 600 tys. mieszkańców podlega temu ryzyku.

Program pn. „Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego” jest finansowany od 2012 roku przez Województwo Małopolskie. Wykonawcą programu – tak jak w latach ubiegłych – jest Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Konsultacje prowadzone są od 5 maja 2014 r.w:
- Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5
- Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Centrum B 11
- Skawinie w Centrum Wspierania Rodziny, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17
- Wieliczce w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2
- Brzesku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68
- Miechowie w Zespole Leczenia Środowiskowego, ul. Szpitalna 3
- Nowym Targu w Poradni Zdrowia Psychicznego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego , ul. Szpitalna 14
- Oświęcimiu w Szpitalu Powiatowym im. św. Maksymiliana, ul. Wysokie Brzegi 4,
- Nowym Sączu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Waryńskiego 1.

Szczegółowe informacje na temat projektu, a także wiele potrzebnych wiadomości na temat codziennego dbania o dobrą kondycję psychiczną można uzyskać na stronach:

www.profilaktykawmalopolsce.pl

www.profilaktykadepresji.malopolska.pl

(mcisl, kor)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji