Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Święto pielęgniarek i położnych

Dzień Pielęgniarki i Położnej obchodzony jest corocznie 12 maja – w dzień urodzin twórczyni współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. Zorganizowane dziś obchody to okazja do docenienia trudu, jaki wkładają pracownice szpitali w ochronę zdrowia Małopolan.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej pragnę podziękować wszystkim pracownikom szpitali za oddanie, ciężką pracę oraz profesjonalną opiekę medyczną. W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020  jednym z  najbardziej istotnych obszarów działania są inwestycje na zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych, oraz wsparcie jednostek ochrony zdrowia – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Podczas uroczystości w Teatrze Ludowym wystąpił przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Stanisław Łukasik, któremu życzenia z okazji imienin złożył wicemarszałek Kozak. Zasłużonym dla opieki medycznej w regionie wręczono honorowe odznaczenia, a  galę okrasił występ aktorów Teatru Ludowego, którzy dla świętujących przygotowali sztukę pod tytułem „Prywatna Klinika”.

Święto pielęgniarek to nie tylko okazja dla podziękowań za ciężką pracę, ale też możliwość propagowania zdrowego trybu życia wśród mieszkańców. Z tego powodu w sobotę po krakowskich torowiskach krążył tramwaj, w którym udzielano bezpłatnych porad mieszkańcom Krakowa, a chętni mogli podszkolić się w podstawach pierwszej pomocy.

(msze, mjanus)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji