Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Rusza modernizacja Szpitala w Tarnowie

Nowe inwestycje to kolejne etapy realizowanego od ośmiu lat programu modernizacji placówki. Finansowo szpitalowi pomagają miasto, władze samorządu województwa oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najważniejszym z przedsięwzięć będzie budowa nowego pawilonu zabiegowego wraz z systemem przewiązek, które połączą w jedną całość cztery obiekty szpitalne.

Wicemarszałek Ciepiela pogratulował odwagi w podejmowaniu takich wyzwań i przekazał na ręce dyrektora szpitala czek w wysokości 932 tys. zł., dodając, że w budżecie województwa są jeszcze zarezerwowane środki dla tej części inwestycji oraz kolejnego etapu rozbudowy szpitala. Ponadto dodał, że już od tego roku w Małopolsce na inwestycje w ochronę zdrowia będzie przeznaczone 110 mln euro. Duża część z tych środków, bo 60 mln euro, będzie przeznaczona na budowę nowego szpitala uniwersyteckiego.

Wokół szpitala panuje naprawdę dobry klimat inwestycyjny. Pomagają miasto oraz województwo małopolskie. Z wicemarszałkiem Romanem Ciepielą jesteśmy w stałym kontakcie. Pracujemy nad pozyskaniem dofinansowania z nowego budżetu unijnego – podkreśliła zastępca dyrektora szpitala Danuta Nosek

Dodatkowo rozbudowany zostanie pawilon nr II, do którego wprowadzi się oddział zakaźny dzieci, który jest jednym z trzech tego typu placówek w całej Małopolsce. Jest on niezbędny z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb epidemiologicznych województwa a przede wszystkim cieszy się dobrą opinią i uznaniem wśród małych pacjentów i ich rodziców. Na terenie szpitala już ruszyły prace przygotowawcze związane z nowymi inwestycjami. We wrześniu 2013 r. wyburzony został m.in. budynek dawnej pralni. Przebudowy wymagają sieci energetyczne oraz sieci gazów medycznych. Zostanie przebudowany układ komunikacji wewnętrznej oraz powstaną nowe parkingi.

Szacowany koszt inwestycji bez wyposażenia to ok. 16 mln zł. Budowę nowego pawilonu zaplanowano na lata 2014-2016 r. Z kolei do nowego oddziału zakaźnego pacjenci powinni przeprowadzić się już w przyszłym roku.

(bher, mjanus)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji