Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wystarczy kliknąć, żeby sprawdzić wyniki badań

Na pierwszym etapie wdrażania projekt ma wymiar pilotażowy i wezmą w nim udział wybrane szpitale na terenie Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. W latach 2014-2020 MSIM objęte zostaną wszystkie zainteresowane udziałem w programie jednostki medyczne w Małopolsce.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Małopolski System Informacji Medycznej – projekt pilotażowy”. Założeniem MSIM jest stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej – narzędzia informatycznego pozwalającego na bezpieczne tworzenie, przechowywanie i przesyłanie dokumentacji medycznej pacjentów między jednostkami medycznymi. Takie rozwiązanie nie tylko zacieśni współpracę między różnymi ośrodkami zdrowia, ale także umożliwi mieszkańcom Małopolski łatwy dostęp do ich dokumentacji medycznej. Szybki i bezpieczny przepływ informacji między jednostkami medycznymi w całym województwie podniesie jakość świadczonych usług.

Na czym polegać będzie innowacyjność wprowadzanego systemu? Lekarze mieć możliwość wglądu w aktualną dokumentację medyczną, co pozwoli na szybszą diagnozę i trafną ocenę stanu zdrowia pacjentów. Do tej pory lekarze, korzystający z Elektronicznej Platformy Gromadzenia Informacji o Zdarzeniach Medycznych (P1) mogli jedynie zapoznać się z informacjami o odbytych wizytach pacjentów, nie mieli natomiast dostępu do wyników badać czy opinii innych lekarzy na temat sytuacji pacjenta. Teraz to się zmieni. To szczególnie ważne, gdyż w nagłych przypadkach dostęp do historii medycznej zadecydować może nawet o ocaleniu życia.

Wprowadzenie MSIM to także łatwiejszy dostęp do usług medycznych. MSIM będzie zintegrowany z Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji o Zdarzeniach Medycznych (P1), w ramach której uruchomione zostanie Internetowe Konto Pacjenta. Dzięki temu możliwy będzie dostęp do informacji o odbytych i planowanych wizytach lekarskich. MSIM ppozwoli także na korzystanie z e-rejestracji, czyli dokonywania rezerwacji terminów konsultacji i zabiegów medycznych on-line. Integracja umożliwi dostęp do dokumentacji medycznej gromadzonej w ramach MSIM we wszystkich jednostkach szpitalnych uczestniczących w tym projekcie.

W projekcie pilotażowym udział wezmą:
1. Województwo Małopolskie (Lider),
2. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie,
3. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie,
4. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. św. Ludwika w Krakowie,
5. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,
6. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,
7. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
8. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o – Partner Wiodący

Projekt jest umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W perspektywie finansowej UE 2014-2020 planuje się włączenie do programu innych zainteresowanych udziałem w projekcie jednostek medycznych w Małopolsce.

(mcisl,kor)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji