Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

W Krakowie otwarto największe laboratorium medyczne w Polsce

Podczas otwarcia wicemarszałek Wojciech Kozak mówił o coraz lepszym stanie infrastruktury medycznej w Małopolsce. Laboratorium Diagnostyki jest tego najlepszym przykładem. Zaznaczył wagę diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób, które są szczególnie ważne dla poprawy zdrowia Małopolan. Pogratulował również wszystkim jednostkom medycznym w regionie, twierdząc, że ich współpraca prowadzi do rozwoju systemu opieki medycznej w całym województwie. – W sferze ochrony zdrowia Małopolska ma się bardzo dobrze. Wszyscy pracujemy ramię w ramię w celu poprawy kondycji i bezpieczeństwa Małopolan – mówił Wojciech Kozak wręczając przedstawicielom firmy Diagnostyka pamiątkowy upominek.

Punktem uroczystości było także oprowadzenie zgromadzonych gości po terenie jednostki. Wysokospecjalistyczne laboratorium firmy Diagnostyka to największy tego typu obiekt w Polsce. Na 3 500 metrach kw. znajdują się nowoczesne stanowiska dla specjalistów i ekspertów w zakresie medycyny.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji