Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Podsumowanie kampanii "Owoce w szkole"

Program „Owoce w szkole” dotyczy dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Jest to reakcja na otyłość, nadwagę i inne choroby cywilizacyjne, która są coraz częstszym problemem wśród młodych ludzi w europejskich krajach. Akcja ma zachęcić do zamiany słonej przekąski na zdrowe jedzenie. W wybranych tygodniach semestru uczniowie otrzymują do czterech porcji owoców lub warzyw.

Dzięki działaniu resortu edukacji i współpracy różnych instytucji, nasze dzieci są coraz zdrowsze i bardziej świadome zasad poprawnego odżywiania. Najważniejsze w akcji jest trwała zmiana nawyków żywieniowych i aktywne propagowanie zdrowego stylu życia, do których samorząd województwa aktywnie zachęca. Osiągamy sukcesy nie tylko w zakresie popularyzowania ekologicznej, polskiej żywności, zapewniamy też opiekę psychologiczną i chronimy najmłodszych przed zagrożeniami ze strony choćby cyberprzestrzeni. – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Liczba placówek zaangażowanych w unijną kampanię systematycznie rośnie. Rośnie także liczba środków przeznaczanych na nią przez UE. Budżet programu wynosi 90 mln euro, z czego 13 mln przeznaczonych jest dla Polski. W województwie małopolskim z programu korzysta ponad 87 tys. uczniów – to prawie 6 razy więcej niż w roku inaugurującym „Owoce w szkole”. Uczestnicy konferencji podkreślali skuteczność kampanii i tendencję zwyżkową w spożyciu owoców i warzyw w całej Polsce.

„Owoce w szkole” to nie jedyny prozdrowotny program unijny realizowany w Małopolsce. Dużym sukcesem były także kampanie zachęcające do spożywania nabiału, np. „Mam kota na punkcie mleka”. Rezultatem tych akcji jest obserwowany od lat rosnący udział zdrowej żywności na stołach Małopolan.

(msze,psmo)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji