Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

XV Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych rozpoczęte!

Cieszę się, że w tym roku, to wspaniałe święto, jakim są Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, odbywa się we wszystkich subregionach naszego województwa. Ten tydzień jest okazją do zaprezentowania dorobku warsztatów terapii zajęciowej oraz stowarzyszeń, które na co dzień pomagają osobom niepełnosprawnym – mówił podczas otwarcia wicemarszałek Wojciech Kozak. 

Tydzień Osób Niepełnosprawnych to prawdziwe święto Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu całej Małopolski. Od 29 maja do 5 czerwca osoby niepełnosprawne mogą korzystać z szerokiej oferty kulturalnej, rywalizować w wielu dyscyplinach sportowych oraz  uczestniczyć w spektaklach teatralnych czy warsztatach edukacyjnych. Organizacja festiwalu to także doskonała okazja do spotkań z ciekawymi ludźmi.

XV Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych to wspólne przedsięwzięcie organizowane przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Krakowa, przy współpracy organizacji pozarządowych. Głównym celem tygodniowych wydarzeń  jest promowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców, zwrócenie uwagi na bariery prawne, edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, kulturalne czy mentalne, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie.  

Szczegółowy program można znaleźć tutaj.

(mjanus)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji