Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Gmina Zakliczyn: Rap pedagogia- lepiej zapobiegać niż leczyć

Projekt został zaprezentowany dla dwóch grup odbiorców. Jedno spotkanie adresowane było do uczniów klas III gimnazjum w Zakliczynie i Paleśnicy, wraz z wychowawcami. W drugim spotkaniu udział wzięli wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

Projekt stanowi innowacyjną formę przekazu profilaktycznego. Przekaz poparty wieloma przykładami prowadzącego, zawierał ważne treści odnoszące się do sztandarowych wartości, takich jak: miłość, odpowiedzialność. W opinii młodzieży, była to poruszająca, pełna moralnego przesłania, lekcja profilaktyki.
Zrealizowany projekt stanowi element z cyklu działań z zakresu profilaktyki uzależnień, podejmowanych w szkołach na terenie gminy Zakliczyn.

Maria Dudek (Gmina Zakliczyn)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji