Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”

Nowoczesna profilaktyka społeczna, w tym szkolna winna nie tylko przyczyniać się do minimalizowania i eliminowania czynników ryzyka, ale przede wszystkim tworzyć i wzmacniać czynniki ochronne. Nowe zagrożenia społeczne, nierzadko związane z postępującym rozwojem cywilizacyjnym, powinny determinować działania nie tylko profilaktyków, ale całego środowiska pracowników oświaty, dlatego konferencja skierowana była do pracowników nauki, studentów kierunków społecznych i humanistycznych, nauczycieli, pedagogów oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

 Każdy uczestnik konferencji otrzymał na zakończenie certyfikat uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej, sygnowany przez władze Akademii Ignatianum i Kuratorium Oświaty.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji