Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Tarnowscy krwiodawcy wyróżnieni

Z okazji święta medalami Województwa Małopolskiego „Polonia Minor” zostali uhonorowani Stanisław Bem – wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK oraz Piotr Moździerz – prezes Klubu HDK PCK przy Grupie Azoty. Laudacje wygłosili prezesi lokalnych struktur PCK – Jerzy Kornaus i Stefan Wrona. Gratulacje wyróżnionym przekazali prezes ZG PCK Stanisław Kracik, poseł Robert Wardzała oraz zastępca prezydenta Tarnowa Krystyna Latała.

Dzisiejsze spotkanie jest okazją nie tylko do wyróżnienia osób, które na co dzień bezinteresownie pomagają innym, przekazując im wyjątkowy dar: krew, a także podziękowania wszystkim działaczom zasłużonym dla idei czerwonokrzyskiej – mówił wicemarszałek Roman Ciepiela.

Wykład „Nadciśnienie tętnicze i krwiodawca” wygłosiła Ewa Jasielska, specjalistka z zakresu hypertensjologii. Program artystyczny – koncert skrzypcowy i gitarowy – specjalnie dla zasłużonych krwiodawców przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie: Agnieszka Siedlik i Dominika Cecot oraz Martyna Basta i Wiktor Molenda.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji