Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Gmina Czchów: Dzień otwarty MKRPA

W ramach w/w imprez zostanie przeprowadzona akcja profilaktyczna pt. „Dzień otwarty Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W ramach akcji profilaktycznej uczestnicy imprezy będą mogli zadawać pytania adresowane do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez umieszczenie ich w przeznaczonej do tego celu skrzynki.

Odpowiedzi na zadane pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie www.mops.czchow.pl

Anna Czyżycka (Gmina Czchów)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji