Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Gmina Zakliczyn: Piknik Rodzinny- Odblaskowa Gmina

Podkreślono na nim ważną informację. Od 31 sierpnia 2014 roku, już nie tylko dzieci, ale wszyscy piesi poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym – po drodze, gdzie nie ma chodnika lub drogi przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego – będą zobowiązani do noszenia elementów odblaskowych. Zorganizowano wiele konkursów dotyczących bezpieczeństwa poruszania się po drodze, znajomości znaków drogowych, a także z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzieci rozdawały innym dzieciom kamizelki i opaski odblaskowe zakupione przez Urząd Miejski w Zakliczynie.

Maria Dudek (Gmina Zakliczyn)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji