Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

10 mln złotych dla szpitala w Wadowicach

Jestem przekonany, że kwota 10 milionów złotych, jaką zarezerwowaliśmy na wsparcie budowy wadowickiego szpitala, pozwoli na planowe zakończenie inwestycji – mówił marszałek Marek Sowa. Jego słowa potwierdził starosta wadowicki Jacek Jończyk – To znaczący zastrzyk finansowy dla tej inicjatywy – komentował starosta, dziękując przedstawicielom województwa i starostwa za wspólną pracę przy projekcie rozbudowy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon E. – Mieszkańcy Wadowic i okolic zasługują na komfortowe warunki leczenia – dodał starosta.

Inwestor – Powiat Wadowicki w 2008 r. rozpoczął przygotowania do realizacji inwestycji, natomiast prace budowlane rozpoczęto w 2012 roku. Powstał pięciopiętrowy gmach, który obecnie czeka na wykończenie, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu i infrastruktury zewnętrznej. Wartość całego projektu to ponad 33 mln zł. Aż 10 mln zł, czyli 56,98 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, przekazane zostanie przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Zaplanowane roboty budowlane pozwolą na uruchomienie pierwszych trzech kondygnacji Pawilonu E. Docelowo będą tu się mieścić: na pierwszej kondygnacji – szatnie i zaplecze techniczne budynku, na drugiej – Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej i Oddział Geriatryczny, a na trzeciej - Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej. Nowy budynek będzie spełniać najwyższe europejskie standardy zgodne z wymogami UE. Przeniesione do nowo wybudowanego obiektu oddziały zostały zaprojektowane tak, aby komunikacja pomiędzy nimi była szybka i bezpieczna. W ramach inwestycji zaplanowano także zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego, co dodatkowo wpłynie na wzrost poziomu świadczonych usług medycznych.

Projekt pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E to jedna ze 116 strategicznych dla rozwoju Małopolski inwestycji, znajdujących się na liście projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekty te zostały wybrane w trybie pozakonkursowym, co znacznie ułatwiło dostęp do źródeł finansowania. – Wiemy, że potrzeby w zakresie służby zdrowia są nadal bardzo duże, dlatego w nowej perspektywie budżetowej Zarząd Województwa przewiduje przeznaczenie 111 mln euro na obiekty ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym, z czego 35 mln euro trafi do na szpitali powiatowych. Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać m.in. Wadowice – zapewniał marszałek Marek Sowa.

Zaplanowany zakres rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach ma zakończyć się w przyszłym roku. Dzięki dofinansowaniu przyznanym przez władze województwa małopolskiego nowoczesny gmach będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów już na początku 2016 roku. Na otwarcie nowych oddziałów szpitala czekają nie tylko mieszkańcy powiatu wadowickiego i jego okolic, ale  także pacjenci z całego regionu oraz turyści. A to ze względu na powstanie jednego z najnowocześniejszych w Małopolsce oddziałów geriatrycznych.

(mbab)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji