Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Dotacja na rewitalizację uzdrowiska w Krynicy Zdroju

W ramach premii za dobre wykorzystywanie środków finansowych w bieżącej perspektywie, samorząd województwa postanowił przeznaczyć ich część z tzw. krajowej rezerwy wykonania na przygotowanie inwestycji przyszłościowych pod następną perspektywę finansową: 2014-2020 – informował Stanisław Sorys. Całkowita wartość projektu: „Przygotowanie projektu KURORT KRYNICA – kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju dla wzmocnienia funkcji turystycznych, kulturowych i uzdrowiskowych” to ponad 1 mln zł, w tym zawiera się kwota dotacji, która wyniesie 600 tys. zł. – Bardzo ważne jest aby tworzyć koncepcje kompleksowego załatwienia problemów nie tylko technicznych, ale również społecznych – mówił członek Zarządu Stanisław Sorys. - Projekty przyszłościowe to takie projekty, które po realizacji będą dawały możliwość i szansę funkcjonowania różnym organizacjom, przedsiębiorcom i stowarzyszeniom. Oczekujemy, by w elementach całego projektu było miejsce dla wszystkich grup społecznych, a realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na powstawanie miejsc generujących rozwój gospodarczy – dodał.

Przedmiotem działania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, która pozwoli na pełne przygotowanie rewitalizacji Krynicy-Zdroju w jej historyczno-uzdrowiskowym obszarze. Projekt ten posiada strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu. Dokumentacja obejmie centralny obszar strefy A Uzdrowiska w jej historycznej części od ul. Nowotarskiego do Pijalni „Jan i Józef” wraz z terenem Parku Dukieta, a także Parku Zdrojowego na Górze Parkowej łącznie z dojściami do parku o całkowitej powierzchni ok. 40 ha. Wszelkie działania podejmowane w projekcie zmierzają do uzyskania kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, która będzie wymagana w procesie aplikowania o środki zewnętrzne niezbędne do zrealizowania przyszłej inwestycji. W ramach projektu planowane jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej obejmującej Deptak Krynicki z polaną Janówką i Parkiem im. Mieczysława Dukieta oraz Park Zdrojowy na Górze Parkowej wraz z dojściami do parku, opracowanie koncepcji architektonicznej dla Deptaku Krynickiego, z polaną Janówka i Parkiem im. Mieczysława Dukieta oraz Parku Zdrojowego na Górze Parkowej wraz z dojściami do parku, wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwoleń i wymaganych prawem decyzji (m.in.: badań geologicznych, opracowań dendrologicznych, kosztorysów) oraz przygotowanie studium wykonalności projektu.

Dofinansowanie projektu pn. "Przygotowanie projektu KURORT KRYNICA – kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju dla wzmocnienia funkcji turystycznych, kulturowych i uzdrowiskowych" zostało przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 9 „Pomoc Techniczna”, Działanie nr 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych”, z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego.

(jaug,mbab)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji