Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Gmina Czchów: "Trzeźwy kierowca- bezpieczne dziecko"

Podczas trwania rajdu, uczestnicy wzięli udział w prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze. Uczestnikom rajdu były rozdawane ulotki dotyczące tematyki: przemocy, alkoholizmu, narkomanii, więzów rodzinnych. Prelekcja skierowana był do dzieci i młodzieży z terenu gminy Czchów.

W tym roku osoby biorące udział w rajdzie zwiedzili okolice Lipnicy Murowanej, Rozdziela oraz Iwkoszczyznę. Zostało zapewnione im wyżywienie oraz nocleg. Podczas trwania rajdu były organizowane gry, zabawy i konkursy integracyjne związane z problematyką bezpieczeństwa na drodze oraz profilaktyką, za co uczestnicy zostalu wyróżnieni nagrodami, upominkami oraz gadżetami. Zajęcia mają na celu pokazanie dzieciom i młodzieży perspektywy zdrowego życia, drogę do satysfakcji osobistej oraz możliwości czerpania radości z życia bez pomocy alkoholu i innych substancji uzależniających.

W drugim dniu imprezy dzieci oraz młodzież wzięli udział w prelekcji dotyczącej podstawowych wiadomości o skutkach picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających a także właściwej postawy wobec osób nadużywających i uzależnionych. Po zakończeniu wędrówki uczestnicy rajdu zostali przewiezieni do Czchowa, gdzie wzięli udział w prelekcji - szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców.
Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skutków i konsekwencji niezachowania podstawowych zasad oraz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

Ogólnym celem imprezy była ochrona i profilaktyka uczestników rajdu przed rozpoczęciem spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, a także substancji psychoaktywnych, dostarczenie podstawowych wiadomości o przyczynach i skutkach uzależnień jak również ukazanie aktywnych i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

Anna Czyżycka (Gmina Czchów)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji