Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Czy mapa uzdrowi służbę zdrowia?

Czy mapy potrzeb zdrowotnych to odpowiedź na starzenie się polskiego społeczeństwa? Czy zmniejszą kolejki do specjalistów? Na te i inne pytania szukano odpowiedzi na panelu dyskusyjnym „Wojewódzka mapa potrzeb zdrowotnych jako narzędzie planowania restrukturyzacji rynkowej”. W moderowanym przez wicemarszałka Wojciecha Kozaka panelu udział wzięli: Sabina Bigos-Jaworowska – dyrektor szpitala powiatowego w Oświęcimiu, Barbara Bulanowska –  dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Roman Kolek – wicemarszałek województwa opolskiego, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski oraz Tomasz Wachnicki – dyrektor działu ochrona zdrowia, Europa Centralna , Air Liquide Healthcare. Wśród obecnych na panelu byli m.in. wiceprzewodnicząca SWM Renata Godyń-Swędzioł i Małgorzata Radwan-Ballada, przewodnicząca Komisja Ochrony Zdrowia małopolskiego sejmiku. 

Przypomnijmy, że miesiąc temu prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Zmiany przewidują między innymi tworzenie map potrzeb zdrowotnych na poziomie województw, jak i ogólnopolskim. Mają one służyć m.in.: zidentyfikowaniu obszarów w ochronie zdrowia, które wymagają interwencji ze strony organów państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Powinny także pomóc w niwelowaniu dysproporcji w dostępie do poszczególnych świadczeń zdrowotnych pomiędzy poszczególnymi regionami.

(kor)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji