Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Szansa na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum

Koncert poprzedziła msza św. odprawiona pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego w kościele św. Kazimierza. W Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” zgromadzili się założyciele, pracownicy oraz dobrodzieje Sądeckiego Hospicjum. 

– Niemal wszystkie hospicja w Małopolsce są prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje. To są dzieła ludzi, którzy czują wewnątrz swoje zobowiązanie służenia najbardziej potrzebującym, osobom które znajdują się u kresu swego życia – mówił marszałek Marek Sowa.

Przedstawiciel samorządu województwa złożył podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy byli i są zaangażowani w funkcjonowanie miejsca opieki nad nieuleczalnie chorymi. Ważnym aktem jubileuszowej uroczystości było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego adaptacji i rozbudowy hospicjum o oddział opieki nad przewlekle chorymi. Podpisy pod dokumentem złożyli: marszałek Marek Sowa oraz Prezes TPCh „Sądeckie Hospicjum” Leszek Zegzda.

– Na 189 miejsc opieki stacjonarnej ponad 100 powstało przy wsparciu z funduszy europejskich. Rozliczając program regionalny udało się wygospodarować ok. 870 tys. zł, którymi jesteśmy gotowi wesprzeć sądeckie hospicjum w jego rozbudowie  zaznaczył gospodarz regionu.

Projekt rozbudowy obiektu oraz jego wizualizację po modernizacji przedstawił sądecki architekt Witold Król. Na wydarzeniu obecna była również m.in.  radna województwa Marta Mordarska.

(jaug)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji