Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

W Małopolsce rośnie liczba adopcji

Czy wprowadzona dwa lata temu ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymaga korekt? Co można zrobić, aby proces adopcyjny był krótszy, ale nie stracił na swojej rzetelności? Z jakimi problemami muszą się zmagać rodziny adopcyjne? Na te i inne pytania odpowiedzi szukano podczas Forum na temat Adopcji „Przysposobienie a tożsamość” w Krakowie.

 – Decyzja o adopcji jest pewnie jedną z najtrudniejszych. Tym bardziej cieszy fakt, że w Małopolsce wzrasta ich liczba. Tylko w pierwszym półroczu tego roku zanotowaliśmy 124 adopcje, co w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie było ich 221, daje nadzieję, że 2014 rok zakończymy z jeszcze lepszym wynikiem – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Obecny na forum Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, podkreślał, że Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo dobrze poradził sobie z obowiązkami, jakie dwa lata temu nałożyła nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 – Dzięki temu Małopolska jest dzisiaj miejscem, które jest aktywne w budowaniu rodziny. Może być wzorem regionu, w którym polityka adopcyjna przebiega niezwykle harmonijnie – chwalił minister Kosiniak-Kamysz.

Przypomnijmy, Samorząd Województwa Małopolskiego od 1 stycznia 2013 roku prowadzenie ośrodków adopcyjnych realizuje w ramach: Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu (funkcjonującego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) oraz 4 niepublicznych ośrodków adopcyjnych prowadzonych przez 3 podmioty wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego.

Organizatorem Forum na temat Adopcji „Przysposobienie a tożsamość” jest Województwo Małopolskie oraz ośrodki adopcyjne działające w naszym regionie.

(kor)

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji