Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Gmina Zakliczyn: W Zakliczynie - odblaskowej gminie!

Przez całe wakacje na terenie gminy Zakliczyn informowano mieszkańców o zmianie przepisów.
Od 31 sierpnia 2014 roku bowiem, już nie tylko dzieci, ale wszyscy piesi poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym – po drodze, gdzie nie ma chodnika lub drogi przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego – zobowiązani są do noszenia elementów odblaskowych.

O projekcie edukacyjnym „Odblaskowa gmina”, można było przeczytać na łamach lokalnej gazety Głosiciel, a także na stronach internetowych. Gminna Komisja ds. PiRPA, podczas kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, docierała z plakatami promującymi akcję, do najdalszych zakątków gminy.

W świetlicach profilaktyczno- wychowawczych odbył się konkurs plastyczny pn. "Odblaskowa gmina". 24 lipca, w zakliczyńskim Ratuszu, zorganizowano spotkanie  z seniorami, by wspólnie podyskutować o profilaktyce i konieczności noszenia odblasków. Na konferencji obecni byli: Maria Dudek, komisarz Marek Brożek i przewodniczący Gminnej Komisji ds. PiRPA- Tadeusz Trytek.

Pod auspicjami zakliczyńskiej profilaktyki, odbyły się dwa festyny, w przyklasztornych ogrodach oo. Franciszkanów i przy świetlicy profilaktyczno- wychowawczej w Wróblowicach. Nie zabrakło konkursów i zabaw, ściśle związanych z promowaniem bezpieczeństwa.

W okresie wakacyjnym, na świetlicy profilaktyczno- wychowawczej w Faliszewicach przeprowadzano zajęcia praktyczne, promujące widoczność na drogach, na które składały się nie tylko wspólne gry i zabawy, ale także pogadanki i wspólne wycinanie odblasków.

W świetlicy w Słonej, o potrzebie noszenia odblasków i bezpiecznym powrocie ze szkoły, rozmawiano podczas pieczenia kiełbasek.

Gminny Koordynator Sportu, pan R. Okoński, także włączył się w akcję, promując projekt i rozdając odblaski uczestnikom Turnieju Tenisa Stołowego.

W kampanię mocno zaangażowani byli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Wojniczu. Realizując program „Bezpieczna droga do szkoły”, rozdawali (i wciąż rozdają) odblaski, najmłodszym mieszkańcom z terenu gminy, a także podczas rutynowych kontroli na drodze.

Gmina Zakliczyn aktywnie dba o bezpieczeństwo mieszkańców.

Maria Dudek (Gmina Zakliczyn)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji