Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Dzięki wsparciu WM Szpital Rydygiera zakupi i wyremontuje ZOD w Makowie Podhalańskim

Przypomnijmy, że w październiku 2013 r. decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego ZOD w Makowie Podhalańskim został włączony w struktury Szpitala Rydygiera.

 - Pacjenci zakładu zasługują na leczenie i opiekę, która odbywa się w godziwych warunkach, bez obawy o to, że z dnia na dzień mogą zostać przeniesieni w inne miejsce – podsumowuje decyzję marszałek Marek Sowa. – Nie mam wątpliwości, że podjęte przez nas działania są niezbędne nie tylko dla dalszego funkcjonowania placówki i utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, ale również do realizacji zadań,  jakie stawia przed nami proces starzenia się społeczeństwa – mówi.

ZOD w Makowie Podhalańskim obejmuje opieką ciągłą 150 pensjonariuszy - w większości osoby starsze i obłożnie chore, wymagające całodobowej opieki. Decyzja Zarządu WM ma kluczowe znaczenie w zakończeniu długiego procesu wyprowadzania placówki z trudnej sytuacji finansowej. W 2011 roku na wniosek dyrekcji zakładu Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał jednostce pożyczkę w wysokości 1 mln zł. Z wnioskiem o kolejną pożyczkę dyrekcja placówki wystąpiła w 2012, wówczas jednak, z uwagi na brak możliwości efektywnego jej wykorzystania przez zakład, ZWM nie wyraził zgody na jej udzielenie. Podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w lutym 2013 radni zadecydowali o likwidacji makowskiego Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej z powodu utraty płynności finansowej. By zapewnić pacjentom zakładu ciągłość opieki medycznej, w 2013 roku, kontrolę nad placówką przejął Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie.  Do tej pory jako najemca nieruchomości spółka nie była jednak w stanie przeprowadzić gruntownej modernizacji, której budynek pilnie wymaga.

W przyszłości dyrekcja Szpitala Rydygiera planuje rozszerzenie działalności zakładu o świadczenia sanatroryjno-rehabilitacyjne. Z przeprowadzonej przez spółkę analizy wynika, że w Małopolsce w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na nie. W planach jest także utworzenie domu seniora oraz hospicjum dla kobiet chorych na raka jajnika.

Projekt uchwały sejmiku w tej sprawie Zarząd WM przedstawi na najbliższej sesji, czyli 29 września.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji