Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Medal Polonia Minor na 80- lecie istnienia

Obchody 80. rocznicy działalności Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie rozpoczęła msza święta oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej. Następnie dyrekcja szpitala, samorządowcy oraz przedstawiciele świata medycyny i nauki wzięli udział w uroczystej gali w Teatrze im. J. Słowackiego.

Zaproszenie przyjęli również Wojciech Kozak – Wicemarszałek WM, Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku WM oraz Małgorzata Radwan-Ballada – Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia.

Podczas spotkania przypomniano, że Szpital im. G. Narutowicza to jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych nie tylko w Krakowie, ale również w całej Małopolsce. Zmodernizowana infrastruktura, specjalistyczny sprzęt, a przede wszystkim doskonała kadra zapewniają profesjonalną opiekę nie tylko dla mieszkańców z naszego regionu. Uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia medalu „Polonia Minor” dla krakowskiego szpitala. Medal odebrała dyrektor Renata Godyń-Swędzioł. Odznaczenie to przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski.

To ludzie tworzą sukcesy. A za sukces Szpital im. G. Narutowicza w największej mierze odpowiedzialna jest jego dyrekcja oraz pracownicy. To oni swoją codzienną pracą sprawiają, że mieszkańcy naszego województwa mogą czuć się bezpiecznie – mówił Wojciech Kozak wręczając medal i dziękując Renacie Godyń-Swędzioł wicemarszałek.

Renata Godyń-Swędzioł jest nie tylko dyrektorem Szpitala im. G. Narutowicza, sprawuje również funkcję Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego i zasiada w trzech komisjach: Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą, Komisji Głównej oraz Komisji Ochrony Zdrowia.

(mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji