Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Jak pomóc chorym na hemofilię?

Podczas konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia i kompetencje medyczne Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w zakresie leczenia chorych ze skazami krwotocznymi. Była to również okazja do rozmowy i zacieśnienia współpracy między pracownikami świata nauki a instytucjami, które wpływają na funkcjonowanie służby medycznej w regionie. Uczestnikiem debaty był wicemarszałek Wojciech Kozak – odpowiedzialny za kwestie zdrowia w Zarządzie Województwa Małopolskiego. Wicemarszałek otworzył konferencję i sprawował nad nią patronat honorowy.

W ramach konferencji zaprezentowane zostały także najnowsze wyniki badań krakowskiego centrum na temat hemofilii – problem ten dotyka w Polsce blisko 4,5 tys. chorych. Podczas dzisiejszego spotkania eksperci przekonywali, że wymiana poglądów i doświadczeń przyczynia się do poprawy jakości leczenia oraz dostępu do nowoczesnej terapii. Pozwala również edukować społeczeństwo, aby chorzy na hemofilię byli lepiej rozumiani i akceptowani.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji