Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Światowy Dzień Serca w Zakopanem

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Światowy Dzień Serca. W Polsce wydarzenie jest organizowane od 2004 r. Tegoroczna centralna uroczystość odbyła się w stolicy polskich Tatr – Zakopanem. Atrakcyjnie przygotowane treści edukacyjne z zakresu promocji zdrowia prezentowane były podczas rodzinnego pikniku. O stronę merytoryczną przedsięwzięcia zadbali wybitni polscy kardiolodzy i kardiochirurdzy. Przedmiotem ich wystąpień i rozważań podczas paneli dyskusyjnych, była szeroko rozumiana problematyka z zakresu aktywnej profilaktyki fizycznej oraz najważniejsze zagrożenia zdrowia na progu XXI wieku. Specjaliści zaprezentowali aktualne wytyczne dotyczące prewencji, diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń.

Światowy Dzień Serca był okazją do podziękowań za dokonania i wyróżnienia Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski lekarzy specjalistów szczególnie zasłużonych dla rozwoju kardiologii i kardiochirurgii w Małopolsce. Za konsekwentne zaangażowanie w sprawy innych ludzi, aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności, podejmowanie inicjatyw dla budowania wspólnego dobra oraz udowadnianie, że działania jednostki mogą skutecznie uzupełniać działalność władz publicznych marszałek województwa Marek Sowa odznaczył: prof. dr hab. med. Kalinę Kawecką-Jaszcz, prof. dr hab. med. Jerzego Sadowskiego oraz prof. dr hab. med. Piotra Podolca. 

 – Dla nas jest to ogromny zaszczyt, że mamy tak wybitne grono specjalistów, że możemy zawsze w trudnych momentach liczyć na osoby, które niosą pomoc ludziom w potrzebie – zaznaczył Marek Sowa. Gospodarz województwa wyjaśnił również genezę odznaczenia. – Ustanawiając Krzyż Małopolski wzorowaliśmy się na krzyżu, który stoi na Giewoncie i na słowach Ojca św., które 17 lat temu, tutaj w Zakopanem skierował do górali: „Na Was zawsze można liczyć” – wyjaśnił.

W punktach medycznych zlokalizowanych w rozstawionych wokół Placu Niepodległości namiotach mieszkańcy Zakopanego oraz turyści mieli okazję poddać się podstawowym badaniom lekarskim: zmierzyć ciśnienie krwi, zbadać poziom glukozy i cholesterolu oraz sprawdzić swoją wagę czy BMI, mogli także skorzystać z bezpłatnych konsultacji kardiologicznych, poprzedzonych badaniami EKG. Ponadto w usytuowanej obok estrady księdze zatytułowanej „Ostatni Dymek” palacze swoim podpisem deklarowali publicznie rzucenie nałogu, a w księdze „Motylem będę!” chętni wpisywali ilości kilogramów, których pozbędą się do przyszłego roku.

Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca – Zakopane 2014 została zorganizowana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Urząd Miasta Zakopane.

Laureaci Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski

prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz – Kierownik Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest znanym specjalistą w nadciśnieniu tętniczym tzn. kardiologiem i hipertensjologiem. Jej dorobek obejmuje ponad 300 publikacji poświęconych patogenezie, zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Jest członkiem Komisji PAN oraz zespołów redakcyjnych licznych czasopism naukowych. Jest laureatem szeregu nagród Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Ministra Zdrowia oraz Polskiej Akademii Nauk; została również uhonorowana specjalnym wyróżnieniem Uniwersytetu – „Laurem Jagiellońskim”.

prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski  – Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Posiada liczne nagrody i odznaczenia i sukcesy naukowe m.in. Złoty Krzyż Zasługi, i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał godność doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniły Halickiego. Uhonorowany wyróżnieniem Gloria Medicinae, przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Lekarskie. Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a obecnie przewodniczącego Sekcji Kardiochirurgii oraz jest wiceprzewodniczącym Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

prof. dr hab. med. Piotr Podolec – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii. Specjalista I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz specjalista z zakresu kardiologii. Pracuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. W okresie 1999 – 2009 był Zastępcą Ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń. Od listopada 2009 r. jest Ordynatorem tego Oddziału. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1986 r., w 2000 r. tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2007 – profesora nauk medycznych.

(jaug)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji