Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Małopolski Dzień Ratownictwa Medycznego

Scenariusz Małopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego

Organizatorzy:

Samorząd Województwa Małopolskiego wraz z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.

Partnerzy:

Malta Służba Medyczna, PCK, Podhalańska Grupa GOPR, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Muzeum Ratownictwa w Krakowie, Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, Fundacja R², Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe.

Partnerzy medialni:

RMF 24, TVP Kraków.

Planowane przedsięwzięcie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania mieszkańcom Krakowa, Małopolski i odwiedzającym miasto turystom możliwości różnych służb ratowniczych. Dla ratowników to z kolei świetna możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Wśród zaplanowany atrakcji są m.in. pokazy akcji ratowniczych rożnego rodzaju, prezentacja specjalistycznych pojazdów.

Podczas wydarzenia mieszkańcy oraz zaproszeni goście będą mogli zobaczyć jak wygląda akcja przeprowadzenia pomocy medycznej poszkodowanym w różnego rodzaju zdarzeniach przez specjalistyczne służby ratownicze. Zaplanowano również aby służby ratownicze zaprezentowały mieszkańcom pojazdy, które są współcześnie wykorzystywane do akcji udzielania pomocy, a Muzeum Ratownictwa przywiezie pojazdy zabytkowe, które służyły ratownikom w przeszłości. 

Czas trwania: godz 9.00-16.00

Program wydarzenia:
- prezentacja poszczególnych służb odpowiedzialnych za ratownictwo medyczne w formie stoisk/namiotów,
- symulacje akcji ratowniczych,
- nauka pierwszej pomocy,
- wystawa pojazdów ratowniczych zabytkowych i nowoczesnych,
- nowoczesne technologie w ratownictwie medycznym.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji