Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Zapraszamy na konferencję nt. szczepień ochronnych

Inicjatorami konferencji są organizacje działające na rzecz zdrowia dzieci: Stowarzyszenie „Parasol dla Życia”, Fundacja „Aby Żyć” oraz „Koalicja dla Wcześniaka” we współpracy z Województwem Małopolskim. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem konferencji będzie przedstawienie stanu dotychczas realizowanych działań przez samorządy lokalne i uzyskanych efektów oraz dyskusja nad możliwościami działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia najmłodszych mieszkańców Małopolski.

Podczas konferencji, problematykę zakażeń pneumokokowych przedstawi dr Hanna Czajka z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, będąca jednocześnie autorką opracowanego w 2014 roku z inicjatywy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce. W Programie przewidziano między innymi możliwość udzielenia powiatom współpracującym z gminami, pomocy finansowej pozwalającej na jego wdrożenie. To pierwsza taka inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego w Polsce i jednocześnie wielka szansa dla najmłodszych dzieci, które należą do grupy najbardziej zagrożonej ciężkimi powikłaniami wywoływanymi przez pneumokoki.

Rolę podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności lekarza rodzinnego, omówi Pani Lidia Gądek, lekarz rodziny, Poseł na Sejm RP. Przewidziano również debatę z udziałem prelegentów, która posłuży wspólnemu zastanowieniu się nad możliwościami poprawy dostępności do szczepień ochronnych
i poprawą sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce oraz w Polsce.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego województwa małopolskiego, radni, przedstawiciele środowiska medycznego, szczególnie lekarze praktycy, przedstawiciele Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz przedstawiciele żłobków i przedszkoli.

Początek spotkania o godzinie 11.00. zachęcamy do zapoznania się z programem.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji