Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Przede wszystkim zapobiegać

Inicjatorami konferencji, która odbyła się 13 października 2014 roku w Krakowie jest Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” we współpracy z Województwem Małopolskim. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Samorząd regionu reprezentował wicemarszałek Wojciech Kozak, który przybliżył uczestnikom spotkania działalność władz małopolski w zakresie realizowanych w Małopolsce działań profilaktycznych i prozdrowotnych.


Głównym celem spotkania było przekonanie przedstawicieli samorządów lokalnych do zaangażowania się w prowadzone w województwie programy profilaktyczne, szczególnie ten związany z profilaktyką w zakresie zakażeń pneumokokowych. – Od 2011 roku realizowany jest w Małopolsce program przeciwdziałania chorobom wywołanym przez pneumokoki. W tym czasie z nieodpłatnych szczepień skorzystało prawie 1000 dzieci. W bieżącym roku nasze działania są jeszcze szersze, a przeznaczone na ten cel środki finansowe to 438 tyś zł.– powiedział wicemarszałek Wojciech Kozak.

Problematykę zakażeń pneumokokowych przedstawiła szerzej dr Hanna Czajka z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, będąca jednocześnie autorką opracowanego w 2014 roku z inicjatywy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce. O samym programie, jego założeniach i planach dalszych działań mówiła wicedyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej: Anita Orzeł-Nowak.

We wdrażanym od 2014 roku programie przewidziano możliwość udzielenia powiatom współpracującym z gminami, pomocy finansowej pozwalającej na jego wdrożenie. W tym roku z takiej opcji skorzystała gmina Tarnów, do której trafiło ponad 30 tyś zł. Dotychczas szczepieniami finansowanymi przez województwo objęte były jedynie dzieci do 5 lat z domów dziecka na terenie Małopolski oraz ze żłobków, które znajdują się poza terenem Miasta Krakowa. Natomiast dzieci zameldowane na terenie Miasta Krakowa uczęszczające do żłobków, mogą korzystać ze szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom finansowanych przez samorząd Miasta Krakowa. Od tego roku z nieodpłatnych szczepień skorzystać będą mogły dzieci z powiatów, które we współpracy z gminami zgłoszą się do konkursu przeprowadzonego przez Województwo Małopolskie. To duża szansa dla powiatów, a przede wszystkim dla ich małych mieszkańców. – Warto szczepić dzieci przeciw pneumokokom i ich najbardziej zjadliwym serotypom. Szczepionka nie tylko pomaga np. przejść przez wywołane przez pneumokoki zapalenie ucha czy zapalenie zatok, ale może także uratować życie – przypomniała Sabina Szafraniec, Przewodnicząca Stowarzyszenia "Parasol dla Życia".

W ramach konferencji swoje wystąpienie wygłosiła także Lidia Gądek – lekarz rodzinny, Posła na Sejm RP, która wskazała na ważną rolę podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności lekarza rodzinnego. Na zakończenie konferencji odbyła się debata z udziałem prelegentów i uczestników, która dotyczyła możliwości poprawy dostępności do szczepień ochronnych i sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce oraz w Polsce.

(mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji