Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Nowa porodówka w Tuchowie

Małopolska jest jednym z nielicznych rejonów posiadających dodatni przyrost naturalny - zwrócił uwagę wicemarszałek Roman Ciepiela. – Warto zaznaczyć, że jedna trzecia z ponad 5,1 miliona złotych, które zainwestowano w adaptację i wyposażenie oddziałów stanowiło dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – podkreślił wicemarszałek.

Adaptacja oddziałów była inwestycją współfinansowaną z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

W wyniku kompleksowej modernizacji budynku tuchowskiego szpitala powstały przytulne pokoje dla mam i dzieci, które wyposażone zostały w łazienki i stanowiska do pielęgnacji noworodków. Dodatkowo zaadaptowano nowoczesny blok porodowy. Tuchowska porodówka jest znana od wielu lat z przyjaznej atmosfery i naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego. Teraz kompetencje personelu uzupełnione zostaną także o nowoczesny sprzęt i warunki hotelowe, odpowiadające w pełni standardom XXI wieku. Ponadto pokoje mam wyposażone zostały m.in. w tablety z dostępem do Internetu. Natomiast w salach porodowych zainstalowano nowoczesny sprzęt, pozwalający pacjentkom na wybór różnych pozycji porodowych. Do szpitala zakupiono specjalną wannę, dzięki temu w Tuchowie możliwe będą porody w wodzie. Remont oddziału podkreśla zaangażowanie Centrum Zdrowia Tuchów w promocję najwyższych standardów opieki zapewnianej najmłodszym pacjentom. Inwestycja pochłonęła ponad 5 mln 150 tys. zł, część tej kwoty stanowiła dotacja z funduszy unijnych. Wygląd nowego oddziału jest także odpowiedzią na postulaty pacjentek, zawarte w ankietach satysfakcji.  

Rozpoczęciu pracy odremontowanej części Ośrodka w Tuchowie towarzyszył będzie Tydzień Otwartych Drzwi. Do 17 października w godzinach od 9.00 do 17.00 można będzie odwiedzać oddział, porozmawiać z personelem i skorzystać z jego porad. Zaplanowano mini szkołę rodzenia i indywidualne porady dotyczące laktacji. W programie znalazły się także konsultacje z położą i pielęgniarką neonatologiczną oraz spotkania z rehabilitantką okołoporodową.

(abag, mbab, fot. Centrum Zdrowia Tuchów)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji