Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Ustniki i narkotesty pomogą w pracy policji

Urządzenia zakupiono w ramach „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020” oraz „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020”. Pieniądze na sprzęt przekazany policji pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18 proc., czyli tzw. korkowego. Koszt przekazanych sprzętów to ponad 216 tys. zł.

W posiadaniu policji znajdą się jednorazowe ustniki do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przeznaczonych do alkotestu Dräger 7510, ALCO – SENSOR IV oraz alkomatu Siemens i alkometru AVAT. Do policji trafi też 700 narkotestów  -  urządzeń jednorazowego użytku do wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu i głównych narkotyków m.in. amfetaminy i kokainy. W skuteczniejszym wykrywaniu silnych środków odurzających i substancji psychotropowych pomogą też profesjonalne odczynniki techniki kryminalistycznej.

Przypomnijmy, że w ramach wsparcia działań Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie Województwo Małopolskie od 2011 roku przekazało urządzenia do wstępnego wykrywania alkoholu i substancji psychoaktywnych o łącznej wartości przekraczającej 700 tys. zł.
Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał również 208 tys. zł na zakup 31 psów służbowych. do działań o charakterze  prewencyjnym, jak również do działań służb operacyjno-śledczych.

W bieżącym roku pieniądze z opłat z tzw. "korkowego" zostały przeznaczone poza tym na budowę Ośrodka Psychiatrycznego przy Szpitalu Wojewódzkim im św. Łukasza SP.ZOZ w Tarnowie, wyposażenie Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Szpitalu św. Ludwika oraz działania związane z rozwojem ośrodków leczenia uzależnień i przeciwdziałanie uzależnieniom.

(mprz)

fot. Michał Kondzior

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji