Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Jubileusz 80-lecia Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Historia - to wiele lat leczenia gruźlicy u studentów; to znakomici goście placówki, w tym np. Premier Józef Cyrankiewicz, pianista Witold Małcużyński, aktor i reżyser Gustaw Holoubek, „Piwnica Pod Baranami”, Piotr Szczepanik, Stanisław Marusarz.

Teraźniejszość – to 200 łóżek i leczenie rehabilitacyjne we wszystkich zakresach; to liczące się w Polsce certyfikaty potwierdzające wysoką jakość zarządzania i udzielanych świadczeń, to także laury w wielu ogólnopolskich konkursach i rankingach.

Przyszłość – to zamiar uruchomienia kolejnych zakresów leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego.

W czasie uroczystości w uznaniu zasług dla województwa małopolskiego, na wniosek Zarządu Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Szpital odznaczony został Medalem „Polonia Minor”. Medal wręczyła radna  województwa Barbara Dziwisz.

Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w uznaniu wielkiego wkładu w leczeniu tysięcy pacjentów, odznaczono placówkę Honorową Statuetką Okręgowej Izby Lekarskiej, którą wręczył prof. Andrzej Matyja – Prezes ORL w Krakowie.

Wiceprezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Anna Wyroba wręczyła natomiast Certyfikat, będący zwieńczeniem całorocznego wdrażania, zakończonego pozytywnym audytem, kolejnych systemów zarządzania – tym razem zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP. W ten sposób Szpital stał się drugim szpitalem w Polsce, posiadającym wszystkie podlegające  certyfikacji systemy jakościowe, czyli tzw. „złotą piątkę”.

Na wniosek Marszałka Województwa Marka Sowy Minister Zdrowia odznaczył Odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”: Krystynę Walendowicz – Dyrektor Szpitala i Wiktora Skiepko -Kierownika Działu Fizjoterapii. Z upoważnienia Marszałka odznaczenia wręczył Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Madera.

Z kolei za szczególne zaangażowania, innowacyjność w pracy, aktywność w wypełnianiu dodatkowych zadań Dyrektor wyróżniła grupę pracowników, wręczając im, wraz z dyplomami uznania, okolicznościowe statuetki.

Uroczystość uświetnili swym występem aktorzy Teatru „Witkacego”, wieloletni przyjaciele Szpitala.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji