Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Wiemy kto zbuduje Szpital Uniwersytecki UJ

Oferty na budowę placów złożyły cztery konsorcja: trzy, w których liderami są polskie firmy Strabag, Warbud i Budimex oraz konsorcjum hiszpańskie (Obrascón Huarte Lain). Dziś prof. Piotr Laidler, prorektor uczelni ds. Collegium Medicum poinformował, że generalnym wykonawcą inwestycji będzie firma Warbud S.A., która zaproponowała najbardziej atrakcyjną pod względem finansowym i technicznym ofertę. W spotkaniu na temat postępów w pracach nad budową szpitala rozmawiali m.in. rektor UJ prof. Wojciech Nowak, marszałek Marek Sowa, przewodniczący Sejmiku WM Kazimierz Barczyk, Cezary Rzemek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski,  posłowie oraz senatorowie RP z Małopolski.

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego będzie dopełnieniem akademickiego kampusu medycznego UJ CM w Krakowie-Prokocimiu. W skład nowego kompleksu szpitalnego wchodzić będzie zespół klinik zabiegowych i niezabiegowych, zespół operacyjny, oddział intensywnej opieki medycznej, szpitalny oddział ratunkowy, zespół jednodniowej hospitalizacji oraz zaplecze dydaktyczne. – Nowy szpital będzie zabezpieczał potrzeby zdrowotne, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony zdrowia dla mieszkańców Krakowa, Małopolski i regionu Polski Południowo-Wschodniej – mówił prorektor prof. Piotr Laidler. – Wierzę, że teraz nikt nie będzie wątpił, że ta inwestycja jest niezbędna, aby zagwarantować pacjentom specjalistyczną opiekę zgodnie ze standardami medycyny XXI wieku.

Pierwszych pacjentów nowy szpital ma przyjąć w 2019 roku. Wartość kosztorysowa całej inwestycji to ponad 1,23 mld zł. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia program inwestycji zakłada sfinansowanie budowy ze środków ministerstwa, które na ten cel przekaże 800 mln zł. Ważne jest także wsparcie finansowe ze strony Województwa Małopolskiego – W ramach RPO 2014-2020 na wyposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny zarezerwowaliśmy 60 mln euro – przypomniał marszałek Marek Sowa, podkreślając, że powstanie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego znacząco wpłynie na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia dla mieszkańców Krakowa i Małopolski. Marszałek pogratulował również władzom UJ determinacji w realizacji projektu budowy szpitala.

Jak zauważyli uczestnicy spotkania dzięki nowemu szpitalowi mieszkańcy będą mieli poczucie, że w mieście działa wieloprofilowa placówka, która w każdym momencie zadba o ich życie i zdrowie.

(mbab, fot. pkor)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji