Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

SOS dla zdrowia małopolskich uczniów

Zakończenie i podsumowanie projektu odbyło się wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ci, dzięki którym realizacja projektu była możliwa w szkołach na terenie całego regionu: Barbara Dziwisz – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Grzegorz Baran – Małopolski Wicekurator Oświaty. Nie zabrakło też osób merytorycznie wspierających realizację projektu czyli przedstawicieli środowiska akademickiego i nauczycielskiego. W wydarzeniu udział wzięli: prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz, dr hab. Adam Jurczak oraz prof.dr hab. Tadeusz Kasperczyk, który wygłosił wykład pt. „Czynniki zdrowotne w holistycznej koncepcji promocji zdrowia” oraz Janina Pelczar – Koordynator Merytoryczny Projektu.

„Małopolskie SOS 3D w Edukacji i Sporcie” to program profilaktyczny skolioz oraz wad postawy u dzieci i młodzieży. Jego realizacja rozpoczęła się w 2014 roku i miała na celu wzmocnienie pozytywnej motywacji w dbaniu o własne zdrowie. W realizację projektu zaangażowało się 68 gmin i powiatów Małopolski, łącznie uczestniczyło w nim 616 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a całkowity koszt projektu wyniósł ponad 80 tyś zł. Koordynatorem projektu była Renata Żukiewicz-Topa – Dyrektor Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie.

(mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji