Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - najwyższa jakość leczenia

Szpital ponownie, na kolejny 3-letni okres, uzyskał certyfikat akredytacji medycznej – najbardziej prestiżowy dokument w ochronie zdrowia będący potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych usług medycznych przyznawany przez Ministra Zdrowia. Przyznany certyfikat odebrał dyrektor Szpitala Marcin Kuta, jednocześnie radny Województwa Małopolskiego. – Gratuluję dyrektorowi oraz kadrze szpitala uzyskania pięciu certyfikatów jakości, w tym jakości opieki medycznej. Oznacza to, iż Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika w Tarnowie jest bezsprzecznie w gronie najlepszych szpitali w Polsce – powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela. Podziękował wszystkim za zaangażowanie na rzecz rozwoju placówki i poprawy bezpieczeństwa leczenia.

Posiadanie przez Szpital akredytacji medycznej przekłada się na odpowiednią jakość diagnozowania i leczenia, wyższy poziom bezpieczeństwa, mniejsze ryzyko występowania błędów i powikłań. W Szpitalu od 4 lat wdrożonych jest 260 opisanych standardów akredytacyjnych, obejmujących wszystkie procedury medyczne. Oprócz akredytacji medycznej w Szpitalu im. Szczeklika wdrożony został zintegrowany system jakości, obejmujący: System Zarządzania Jakością ISO 9001-2008, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27000:2013, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy BS/OHSAS 18001:2007 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności 22000:2005.

Uroczystość wręczenia certyfikatu była też okazją do wyróżnienia osób, które swą pracą, postawą i zaangażowaniem przyczyniły się do wdrożenia systemów jakości i rozwoju szpitala. Odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznane przez Ministra Zdrowia wyróżnionym osobom wręczył wicemarszałek Roman Ciepiela oraz zastępca prezydenta Miasta Henryk Słomka-Narożański. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta, radni miejscy, przedstawiciel na Polskę włoskiej firmy certyfikującej IMQ Kamil Oleś, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości Jerzy Hennig, radni miejscy, kadra kierownicza Szpitala oraz delegacja z zaprzyjaźnionego szpitala w Tarnopolu na Ukrainie.

Warto przypomnieć, iż w ostatnich dniach Szpital zdobył w rankingu polskich szpitali 8 pozycję w kraju, na ponad 1000 szpitali zarówno prywatnych jak i publicznych działających w Polsce.

(bher, mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji