Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

DPS w Bobrku jak nowy

DPS w Bobrku to jedna z ośmiu placówek w całym regionie, które skorzystały ze wsparcia Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Modernizacja, która kosztowała ponad 2,2 mln zł, otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł.

Województwo Małopolskie jest też bardzo aktywne w poszukiwaniu dodatkowych funduszy, które moglibyśmy przeznaczyć na cele społeczne. Staramy się wykorzystywać wszelkie okazje, dzięki którym Małopolanie będą mogli korzystać z usług medycznych czy opiekuńczych o jak najwyższej jakości – mówił marszałek Marek Sowa, dodając, że Małopolska jest największym beneficjentem Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w kraju.

Modernizacja m.in. DPS w Bobrku została zrealizowana w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn. „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
(kor)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji