Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

10 mln zł dla wadowickiego Szpitala

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. podpisana została pre-umowa na dofinansowanie wadowickiej placówki medycznej, dzięki przedstawieniu przez beneficjenta wszystkich wymaganych dokumentów i harmonogramu prac przekazanie 10 mln zł dziś stało się faktem. – Dzisiejsze podpisanie umowy to efekt ogromnej determinacji, wyjątkowej sprawności działania władz samorządowych i otwartości na potrzeby mieszkańców – mówił dziś w Wadowicach marszałek Marek Sowa. – Wiem, jak inwestycja ta leżała na sercu władz powiatowych dlatego cieszę się, że dzięki województwu małopolskiemu, naszej pracy, dofinansowanie było możliwe i zostało przyznane. Nie mogło być inaczej. W podpisaniu umowy wzięli również udział m.in. Jacek Jończyk – Starosta Wadowicki oraz Marta Królik – Wicestarosta Wadowicki.

Inwestor – Powiat Wadowicki w 2008 r. rozpoczął przygotowania do realizacji inwestycji, natomiast prace budowlane rozpoczęto w 2012 roku. Powstał pięciopiętrowy gmach, który obecnie czeka na wykończenie, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu i infrastruktury zewnętrznej. Wartość całego projektu to ponad 33 mln zł. Aż 10 mln zł, czyli 56,98 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, przekazane zostanie przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Zaplanowane roboty budowlane pozwolą na uruchomienie pierwszych trzech kondygnacji Pawilonu E. Docelowo będą tu się mieścić: na pierwszej kondygnacji – szatnie i zaplecze techniczne budynku, na drugiej – Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej i Oddział Geriatryczny, a na trzeciej – Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej. Nowy budynek będzie spełniać najwyższe europejskie standardy zgodne z wymogami UE. Przeniesione do nowo wybudowanego obiektu oddziały zostały zaprojektowane tak, aby komunikacja pomiędzy nimi była szybka i bezpieczna. W ramach inwestycji zaplanowano także zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego, co dodatkowo wpłynie na wzrost poziomu świadczonych usług medycznych.

Zaplanowany zakres rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach ma zakończyć się w przyszłym roku. Dzięki dofinansowaniu przyznanym przez władze województwa małopolskiego nowoczesny gmach będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów już na początku 2016 roku. Pawilonem Łóżkowym „E” zarządzał będzie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach – Operator i Partner projektu. Na otwarcie nowych oddziałów szpitala czekają nie tylko mieszkańcy powiatu wadowickiego i jego okolic, ale także pacjenci z całego regionu. A to ze względu na powstanie jednego z najnowocześniejszych w Małopolsce oddziałów geriatrycznych.

Projekt pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E to jedna ze strategicznych dla rozwoju Małopolski inwestycji, znajdujących się na liście projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekty te zostały wybrane w trybie pozakonkursowym, co znacznie ułatwiło dostęp do źródeł finansowania. (mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji