Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Celem tego dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Kampania ma zwrócić uwagę na zagrożenie utratą skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

• Antybiotyki działają tylko na bakterie.

• Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych:  grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.

• Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy.

• Utrzymanie skuteczności antybiotyków w  przyszłości zależy od działań każdego z nas.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów na poziomie centralnym zajmuje się Narodowy Instytut Leków, który realizuje program zdrowotny Ministerstwa Zdrowia „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl.

Folder - kolejne strony - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

antybiotyki2

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji