Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Prawie 4,5 mln na staże dla przyszłych lekarzy

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, które rozpoczęły się w czerwcu, wrześniu oraz październików tego roku. Dzięki przekazanej kwocie lekarze kontynuować będą mogli naukę. Do 38 jednostek: szpitali, klinik i ośrodków medycznych szkolących młodych lekarzy w całej Małopolsce trafi 4 408 779 zł. Dzięki tej kwocie możliwe będzie przeszkolenie ponad 400 osób.

Staż podyplomowy odbywają studenci po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego są warunkami koniecznymi w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

(mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji