Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Uczniowie z Małopolski nauczą się pływać

Przypomnijmy, program „Już pływam” jest adresowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Zorganizowany w jego ramach kurs pływania powinien obejmować od 16 do 20 lekcji po 45-60 minut. Zajęcia powinny być prowadzone przez profesjonalnych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Kursy mogą być realizowane w dwóch cyklach: 16 marca – 30 czerwca 2015; 2 września – 15 grudnia 2015.

Wnioski do udziału w programie „Już pływam” małopolskie gminy mogą składać do 15 grudnia br. Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (nowy budynek), lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki, Sportu i Promocji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Program jest realizowany w oparciu o założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
(kor)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji