Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Bezpłatne szczepienia dla najmłodszych Małopolan

Programem szczepień przeciw pneumokokom zostało objęte całe województwo małopolskie, z wyjątkiem miasta Krakowa (tu działa program miejski, szczegółowe informacje na stronach Urzędu Miasta Krakowa).

Aby zaszczepić dziecko rodzice nie muszą przyjeżdżać z nim do Krakowa. Specjalistyczny zespół z wojewódzkiego szpitala im. św. Ludwika dojeżdża do placówek medycznych w miejscu zamieszkania dzieci zakwalifikowanych do szczepień. Dodatkowych informacji dla rodziców i opiekunów dzieci udziela szpital pod numerem 12 430 34 72, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

W tym roku na program szczepień przeciw pneumokokom województwo przeznaczyło 438 tys. zł, z czego 135 tys. zł mogły wykorzystać gminy i powiaty. Z tego wsparcia skorzystał tylko Tarnów i tam dzieci także mogą zostać zaszczepione bezpłatnie. W 2014 roku na szczepienia w Tarnowie przeznaczono 77 tys. zł (w tym 33,5 tys. to środki wojewódzkie), co wystarczy na zaszczepienie ponad 260 dzieci.
 

W Tarnowie program koordynuje urząd miasta. Więcej informacji o placówkach, w których można skorzystać ze szczepień TU.

W budżecie Małopolski planowanym na przyszły rok na program zdrowotny profilaktyki zakażeń pneumokowowych w regionie ma być zarezerwowane w sumie 400 tys. zł, z czego ok. 100 tys. będą mogły wykorzystać powiaty i gminy.

(agry)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji