Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja podsumowująca Program Profilaktyki Depresji

Program profilaktyki depresji jest jednym z pięciu programów profilaktycznych finansowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, które zawiązane są z najważniejszymi zagrożeniami dla zdrowia mieszkańców regionu. Projekt jest kierowany do osób pełnoletnich, które nie mają zdiagnozowanej choroby, ale dostrzegają u siebie pierwsze symptomy wskazujące na duże prawdopodobieństwo wystąpienia depresji w bliskiej przyszłości. Na konsultacje zapraszano każdego, kto czuł taką potrzebę. Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub zameldowania na terenie Małopolski nie miało tu znaczenia. Zespół konsultantów – lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów zapewniał bezpłatną poradę profilaktyczną, mającą na celu wzmocnienie odporności psychicznej i w następstwie tego zmniejszenie ryzyka wystąpienia depresji. Jeśli stwierdzono potrzebę leczenia – uczestnik programu otrzymywał informacje na temat placówek zajmujących się leczeniem depresji.

Organizatorzy konferencji przedstawili wstępne wyniki badań oraz wnioski z tegorocznej edycji programu. Podjęto również dyskusję na temat upowszechniania wiedzy dotyczącej profilaktyki depresji oraz  potrzeby kontynuowania działań psychoedukacyjnych.

Program Profilaktyki Depresji jest adresowany do ludzi zdrowych, którzy przy pomocy prostego testu, umieszczonego na stronie internetowej, mogą samodzielnie określić, czy powinni zasięgnąć porady konsultanta. W obecnej trzeciej edycji z możliwości uzyskania w pełni anonimowej i bezpłatnej konsultacji skorzystało blisko 600 osób. Mieli oni także możliwość ponownego spotkania z konsultantem. W roku 2014 porady profilaktyczne udzielane były  w 9 punktach konsultacyjnych w Województwie Małopolskim: 2 punkty w Krakowie, Brzesku, Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Skawinie i Wieliczce. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego – podobnie jak w ubiegłym roku - był głównym realizatorem Programu Profilaktyki Depresji „WYPRZEDZIĆ SMUTEK”, finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji