Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Czy choroby rzadkie są rzadkie?

Lizosomalne choroby spichrzeniowe – choć określenie to jest dla wielu z nas zupełnie nieznane, choroby rzadkie są realnym problemem, z którym mierzą się lekarze również w Małopolsce. Celem konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbyła się w krakowskim hotelu Galaxy była wymiana doświadczeń między pracownikami służby zdrowia właśnie na ten temat. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się ogólnopolscy liderzy w dziedzinie leczenia chorób rzadkich tacy jak prof. Anna Tylki-Szymańska, dr hab. Violetta Opoka-Winiarska czy dr Zbigniew Żuber.

– Dziś w XXI wieku dzięki nowoczesnym technologiom medycznym, dużym dofinansowaniom dla służby zdrowia i profesjonalnej, wykształconej kadrze lekarzy możemy mierzyć się z chorobami, które do tej pory sprawiały, że dotknięte nimi osoby oraz ich bliscy byli zupełnie bezradni – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak, otwierając dzisiejsze spotkanie specjalistów. Wicemarszałek życzył uczestnikom konferencji owocnych dyskusji, a także zachęcał ich do zwiedzenia Krakowa.

Prelegentów oraz uczestników spotkania przywitał również Stanisław Stępniewski – Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im św. Ludwika w Krakowie. Podkreślił, że leczenie chorób rzadkich jest trudne, ponieważ wymaga nie tylko doskonałego przygotowania lekarzy, ale także znacznych środków finansowych. Zauważył jednocześnie, że m.in. dzięki wsparciu władz województwa, a zwłaszcza wicemarszałka Wojciecha Kozaka, który już od 8 lat zajmuje się małopolską służbą zdrowia, leczenie pacjentów cierpiących na choroby rzadkie jest możliwe.
(mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji