Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

35 lat pracy z sercem

– Jednym z głównych zadań samorządu regionalnego jest zapewnienie mieszkańcom opieki medycznej. Chodzi tu zarówno o dostępność do ośrodków medycznych, wysoki poziom usług, jak również edukację poprzez kampanie profilaktyczne – przypomniał marszałek Marek Sowa, składając na ręce prof. Piotra Podolca, dyrektora Instytutu, jubileuszowe gratulacje. Marszałek podziękował pracownikom Instytutu Kardiologii nie tylko w imieniu samorządu regionu, ale także mieszkańców Małopolski i sąsiednich województw. – Jesteśmy waszymi dłużnikami. Dzięki wam czujemy się bezpiecznie i możemy się chwalić się osiągnięciami polskiej kardiologii.

Instytut jest jednym z głównych klinicznych ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych w Polsce, ważnym ośrodkiem kształcenia w dziedzinie kardiologii oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym. Od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych tego typu placówek w kraju. O osiągnięciach pracowników i studentów instytutu przypomnieli w swoich wystąpieniach również zaproszeni goście m.in. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wojewoda Jerzy Miller. Gratulacje i podziękowania wygłosili także prof. Wojciech Nowak (rektor UJ), prof. Piotr Podolec (dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM), prof. Magdalena Kostkiewicz (przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego), prof. Bogusław Kapelak (Z-ca Dyrektora Instytutu) oraz prof. Dariusz Dudek (Przewodniczący Rady Instytutu).

W ramach uroczystości wręczone zostały również rocznicowe wyróżnienia dla osób zasłużonych dla rozwoju instytucji. Jubileuszowe Medale Instytutu Kardiologii UJ otrzymali m.in. marszałek Marek Sowa oraz wicemarszałek Wojciech Kozak. – Realizowany w całej Małopolsce program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia jest przykładem na to, że Województwo Małopolskie jest naszym solidnym partnerem – prof. Podolec odznaczając przedstawicieli władz samorządowych.

Nie zabrakło także gratulacji i wyróżnień dla wybitnych lekarzy, naukowców i . Marszałek Sowa w towarzystwie wicemarszałka Wojciecha Kozaka oraz wiceprzewodniczącego sejmiku Kazimierza Barczyka uhonorowali Złotymi Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski prof. Wiesławę Piwowarską oraz prof. Wiesławę Tracz. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu wybitnych zasług obu pań dla rozwoju małopolskiej kardiologii i kardiochirurgii, za wkład w uczynienia z Krakowa wiodącego ośrodka leczenia chorób serca.

(mbab)

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji