Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Zebranie Rady Naukowej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie

Jednym z głównych tematów poruszonych podczas wczorajszego spotkania były koncepcje rozwoju jednostek szpitala im. Jana Pawła w latach 2013-2018: I i II oddziału chorób płuc oraz oddziału chemioterapii. Przedstawiono również propozycję apelu do Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w sprawie zmiany opłat za rozpatrzenie wniosków do Komisji Bioetycznej. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie jest wiodącą placówką w regionie w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, chirurgii klatki piersiowej, pulmonologii i chorób zakaźnych. W październiku 2012 placówka obchodziła jubileusz 95-lecia swojego istnienia.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji