Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Posiedzenie ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

W ramach Związku Województw RP funkcjonuje 8 komisji problemowych: ds. Finansów Publicznych, ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ds. Nauki, Edukacji i Sportu, ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ds. Polski Wschodniej, ds. Żywności oraz ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. W ich skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych województw. Komisje, które pełnią rolę opiniodawczo-doradczą ZWRP powołuje Zgromadzenie Ogólne ZWRP. W ramach komisji funkcjonują także zespoły eksperckie, których zadaniem jest wsparcie prac komisji w poszczególnych obszarach tematycznych.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji