Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie

W skład Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia weszli: Stanisława Surdykowska i Filip Grzegorczyk – przedstawiciele wojewody małopolskiego, Andrzej Mróz - przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Grzegorz Przybyło - przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, Julia Manczewa i Piotr Tengowski - przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Adam Murczek i Wiesław Musiał – przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Marek Wójcik – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. O ich powołaniu Sejmik Województwa Małopolskiego zadecydował podczas sesji 28 stycznia br. Podczas dzisiejszego spotkania wybrano spośród nich przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącym rady został Marek Wójcik, a jej wiceprzewodniczącą Stanisława Surdykowska.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji