Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

43 mln zł dla trzech małopolskich szpitali

Stanisław Sorys podziękował w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego wszystkim, którzy pracowali nad projektem. – Efekty realizacji projektu będą imponujące, zwłaszcza ten ekologiczny, zmierzający do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dla Krakowa jest on szczególnie ważny. To trudny projekt i życzę, żebyście przeszli przez wszystkie jego etapy bez problemów, a każda złotówka została dobrze wykorzystana. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej” uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozostałe 15 % to wkład Województwa Małopolskiego i szpitali. Będzie realizowany w latach 2013-2014. Zastosowano w nim najnowsze rozwiązania technologiczne służące do produkcji ciepłej wody użytkowej, chłodu i ciepła, m.in. gazowe pompy ciepła, kotłownie kondensacyjne i agregaty kogeneracyjne. Efektem ekologicznym tych rozwiązań ma być redukcja zużycia paliw, obniżenie emisji CO2 (średnio o 7 614 t rocznie) i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Wpłyną także na obniżenie kosztów utrzymania szpitali, np. wydatków na media.

ZAKRES PRAC: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.(27,21 mln): zainstalowanie agregatów kogeneracyjnych z montażem chilera (trójgeneracja); modernizacja układów wentylacyjnych w budynku szpitala; instalacja systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami; modernizacja instalacji centralnego ogrzewania; modernizacja systemu produkcji wody lodowej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie (7,38 mln): instalacja gazowych pomp ciepła wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz produkcji chłodu; modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej; wymiana instalacji centralnego ogrzewania w czterech budynkach szpitala; wymiana sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilającej poszczególne budynki szpitala Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie (8,4 mln): modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem pomp ciepła; instalacja agregatów do odzysku ciepła z klimatyzacji; wymiana kotłowni z parowej na kondensacyjną; wymiana instalacji centralnego ogrzewania i grzejników; modernizacja sieci przesyłowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji