Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Otwarcie laboratorium OMICRON

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie potencjału naukowego Wydziału Lekarskiego poprzez stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych z nowoczesnym laboratorium oraz podniesienie kwalifikacji kadry naukowej uczelni. W ośrodku wykorzystywane będą najnowocześniejsze technologie biologii molekularnej, badania genetyczne oraz analizy białkowe. Projekt uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości powyżej 4 mln Euro w ubiegłorocznej edycji prestiżowego konkursu REGPOT, ogłoszonego w ramach 7. programu ramowego Unii Europejskiej. Projekt eksponuje rolę tych kierunków badawczych, które w ostatnich latach przyniosły Collegium Medicum znaczący dorobek naukowy, związany m.in. z wieloośrodkową współpracą naukową. Dotyczy to badań nad chorobami metabolicznymi, patogenezą miażdżycy, genetyką oraz komórkami macierzystymi. W realizacji projektu OMICRON uczestniczy 5 jednostek Wydziału Lekarskiego UJ – CM: Katedra Chorób Metabolicznych, Katedra Farmakologii, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, III Katedra Chirurgii Ogólnej. Zakończenie realizowanego od stycznia 2012 roku przedsięwzięcia, zaplanowano na grudzień 2014 roku.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji